Przesiewacz

Przesiewacz

  • przesiewacz trzypokładowy na mokro
  • 4 frakcje
  • Przygotowany pod sita plastikowe
  • Wanna,
  • zsypy,
  • magistrala wodna wraz z kompletem rur
  • Wydajność 100t/h